Όριο δαπανών Ιανουαρίου 603 εκατ. Ευρώ

“Στο Πνεύμα του Διαλογισμού” Το όριο δαπανών για τον Ιανουάριο είναι 603 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξοικονομήσεις ask ρωτούν τη ΓΔ YPOIK

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Όρτζ Παντελής, ζητά τη μείωση των δημοσίων δαπανών σε έναν πολύ αναγκαίο «διαλογισμό» τον Ιανουάριο, αφού το κοινοβούλιο ενέκρινε το δωδέκατο μέρος της ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό του 2021.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που έστειλε ο Παντελής σε υπουργούς, επιτρόπους και γενικούς διευθυντές ανεξάρτητων αρχών, οι επιτρεπόμενες δαπάνες του Ιανουαρίου, βάσει του δωδέκατου εγκεκριμένου από το κοινοβούλιο, ανέρχονται σε 603 εκατομμύρια ευρώ (δωδέκατο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2020).

“Θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι οι δαπάνες θα καθοδηγούνται από πνεύμα προβληματισμού, αυστηρότητα, θα είναι απολύτως απαραίτητο και θα συμμορφώνονται με την προαναφερθείσα απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων”, δήλωσε ο Γιώργος Παντελής στην εγκύκλιο του.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του κοινοβουλίου, τον Ιανουάριο έως το 2021. Ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό և Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2023, δεν πρέπει να αναληφθούν νέες δεσμεύσεις ούτε να απαιτείται πολυετής δέσμευση. Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς.

Σημειώνει ότι για τις θέσεις, η διαδικασία πλήρωσης που ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας το 2020. Στο μεταξύ, το ραντεβού τους θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 μ.μ.ότι: Τον Ιανουάριο του 2021, τα έξοδα θα καλυφθούν εάν επαρκούν οι κατανομές βάσει του δωδέκατου βαθμού. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Μετά τον καθορισμό των ορίων δαπανών για κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητη υπηρεσία, υπουργείο ή τμήμα για τον Ιανουάριο, τον Παντελή, η μεταφορά χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο από την ίδια ομάδα στοιχείων δαπανών.

Ωστόσο, η εξαίρεση είναι οι χορηγήσεις που χορηγήθηκαν το 2020 για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορανοϊού. Όπως εξήγησε ο κ. Παντελής, λόγω του γεγονότος ότι η επιδημία συνεχίζεται, εάν είναι απαραίτητο, τα δάνεια μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού για την κάλυψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την επιδημία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το αντίστοιχο ποσό του δωδέκατου, που ανέρχεται σε 62 ευρώ. Περίπου 1 εκατομμύριο.

Προϋπολογισμός 2021: Μόνο οι πιο επείγουσες αλλαγές

Στην εγκύκλιο του, ο κ. Παντελής ενημερώνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση του νέου προϋπολογισμού 2021 և A DP K 2021-2023, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών το 2020. 3 Δεκεμβρίου և 9. το οποίο προτίθεται να υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών το συντομότερο δυνατόν.

Αναφέρεται ότι οι αλλαγές που θα συμπεριληφθούν θα είναι οι πιο απαραίτητες. Επομένως, σας ζητώ να μην υποβάλετε νέα αιτήματα για συμπερίληψη στον νέο προϋπολογισμό που πρόκειται να αναπτυχθεί “, υπογραμμίζει η ΓΔ EPOIC.

Πηγή: KYPE

Source