Όχι στην επέκταση της ζώνης λατομείου Ανδρολίκου εντός προστατευόμενης περιοχής Ακάμα

Οι περιβαλλοντολόγοι εγείρουν έντονη ανησυχία για το εγκεκριμένο σχέδιο για την επέκταση της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής της χερσονήσου του Ακάμα.

Το έργο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά το Green Party and Citizens Alliance του νησιού επισημαίνει ότι η υπάρχουσα ζώνη λατομείων και τα λατομεία βρίσκονται σε φαράγγια.

Και ότι τα οροπέδια τους προκαλούν ήδη τεράστιες ζημιές στη βιοποικιλότητα, το φυσικό και μοναδικό έδαφος της περιοχής και τα γεωλογικά της αποθέματα, ειδικά στα παλαιοντολογικά απολιθώματα των φαραγγιών.

Οι περιβαλλοντολόγοι υποστηρίζουν επίσης ότι ορισμένα από τα υπάρχοντα λατομεία που είναι ενεργά έχουν παρέμβει σε περιοχές Natura2000 όπου, μετά από καταγγελίες των δύο μερών, έχουν πληρώσει πολύ χαμηλά πρόστιμα.

Τα χρήματα που πλήρωσαν σε πρόστιμα, ανέφεραν επίσης οι περιβαλλοντολόγοι, έχουν συγκεντρωθεί σε πολλά ποσά μετά την πώληση των παράνομα εξορύσσονται βράχων.

Επιπλέον, η παρεχόμενη αποκατάσταση της περιοχής της παραπάνω παράνομης εξόρυξης δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

(Philenews)

Source