Ύπαρξη νέου εκτελεστικού … |: Δημοσιογράφος Κύπρος

Βρέθηκε σε είκοσι τέσσερα δείγματα που εξέτασαν ένα νέο στέλεχος του ιού που οι επιστήμονες λένε ότι είναι πιο μεταδοτικό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής έχει ολοκληρώσει μια εξειδικευμένη δοκιμή σε 24 δείγματα ατόμων που έχουν δοκιμαστεί θετικά για τον ιό SARS-CoV-2 από όλες τις κοινότητες την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Ένα νέο στέλεχος του ιού, το VOC 202012/01, εντοπίστηκε σε ένα από τα 24 δείγματα, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενός μεταλλαγμένου στελέχους στην κοινότητα. Λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων που εξετάστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, “αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πόσα από αυτά μεταφέρθηκαν στην κοινότητα. “Κατ ‘αρχήν, πραγματοποιήθηκε συζήτηση, κύριε. Με τον Κωστρίκη, αυτή τη στιγμή χωρίς καμία δέσμευση, ο οποίος έχει αναπτύξει μια λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία για την επίβλεψη για να επιτρέψει την περαιτέρω μελέτη των δειγμάτων. “

Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το νέο στέλεχος ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά և βρέθηκε σε πολλά άτομα, ένας μεγάλος αριθμός καθημερινών περιπτώσεων, παρά τα αυστηρά μέτρα, οφείλονται εν μέρει στην ύπαρξη ενός νέου στελέχους στην κοινότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ.

Source