13 θετικές περιπτώσεις, 5 εκ των οποίων είναι τοπικές!

Υπουργός Pilli: “Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δοκιμές του 2010, βρέθηκαν 13 θετικά περιστατικά, 15 άτομα απολύθηκαν”.