14 εταιρείες στις οποίες το κράτος έχει μετοχές. Χάνει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της πτώσης της αξίας των μετοχών

Μετοχές σε σύνολο 14 εταιρειών, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε εκκαθάριση, և μία ενοποιείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 31/12/2019, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η λογιστική αξία των εταιρειών που επενδύθηκαν από την κυβέρνηση είναι 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η τιμή κτήσης των εταιρειών φτάνει τα 3,49 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, υπάρχει απόκλιση 1,88 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Με βάση τα δεδομένα, η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει πάντα το 100% των ακόλουθων εταιρειών:

-Cypriot Petroleum Storage Company Ltd:

-Public Gas Company Ltd:

-Τα επενδυτικά ταμεία σταθεροποίησης Κύπρου LLC

-Cyprus Standardization Organization LLC

Cyprus Hydrocarbon Company (EYK) LLC

-Eurocypria Airlines Ltd (σε φάση εκκαθάρισης)

Λεπτομερή στοιχεία όλων των εταιρειών που έχουν επενδύσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

3789970073606000 1:

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κρατικές μετοχές της Hellenic Bank Public Company LLC πωλήθηκαν τον Μάρτιο του 2019 στην τιμή των 427.280 ευρώ.

Source