16 ΑΤΟΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκαν 55 τροχαία ατυχήματα στη χώρα, 16 άτομα τραυματίστηκαν.