16 θετικές περιπτώσεις, 8 εκ των οποίων είναι τοπικές

Υπουργός Πίλι: “Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2678 δοκιμές, 8 από αυτές ήταν τοπικές, βρέθηκαν 16 θετικές περιπτώσεις, 23 άτομα απολύθηκαν”.