175η επέτειος από την έναρξη της γεωργικής εκπαίδευσης

Πρόεδρος της Ένωσης Τούρκων Αγροτών Κύπρου Hüseyin Ç. Ο Κέλερ, σε ένα μήνυμα που κυκλοφόρησε, γιορτάζει την 175η επέτειο από την έναρξη της γεωργικής εκπαίδευσης στην Τουρκία.

Στο μήνυμά του, ο Kelle επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η γεωργική εκπαίδευση στην ΤΔΒΚ πραγματοποιείται μόνο υπό την ηγεσία των πανεπιστημίων και του Γυμνάσιο Επαγγελματικής Γυμνάσιας Güzelyurt και τόνισε τη σημασία της γεωργικής εκπαίδευσης.

Η Kelle υπέβαλε πρόταση για τη γεωργική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και σημείωσε ότι η γεωργία πρέπει να είναι υποχρεωτική σε περιοχές που βασίζονται στη γεωργία και μεταξύ των μαθημάτων επιλογής σε άλλες περιοχές.

Δηλώνοντας ότι ο αριθμός των Γυμνασίων Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να αυξηθεί στην ΤΔΒΚ, ο Κέλλε πρότεινε επίσης να γίνει επωφελής η είσοδος των μαθητών που σπουδάζουν σε αυτά τα γυμνάσια στις Σχολές Γεωργικών Επιστημών και Τεχνολογιών.

Δηλώνοντας ότι θα ήταν ωφέλιμο να αυξηθούν οι ποσοστώσεις γεωργικών τεχνικών στα πανεπιστήμια και να καταστεί δυνατή η μετάβαση από αυτό το τμήμα στις Γεωπονικές Μηχανικές Γεωπονικών Σχολών, η Κέλε ήθελε να αυξήσει την ποιότητα των μαθητών.

Τονίζοντας ότι κατά τον καθορισμό των γεωργικών πολιτικών στην ΤΔΒΚ, είναι απαραίτητο να καθοριστούν με σωστούς προσδιορισμούς και να προωθηθούν οι σωστές λύσεις, και δήλωσε ότι πολλά προβλήματα έχουν προκύψει στον γεωργικό τομέα ως αποτέλεσμα των καθημερινών πολιτικών που προτείνουν οι πολιτικοί για πολλά χρόνια.

Σημειώνοντας ότι είναι δυνατή η επίλυση αυτών των προβλημάτων, ο Κέλε δήλωσε ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα λόγω των στείρων πολιτικών.

Θα έχουμε επικίνδυνες ημέρες λόγω των καιρικών συνθηκών το 2021

Δηλώνοντας ότι θα έχει ταραγμένες μέρες λόγω των καιρικών συνθηκών το 2021, ο Κέλλε επιθυμούσε την εποχή συγκομιδής του 2021 να είναι καρποφόρα.

Source