19 προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία αφαιρούνται από την αγορά. Όλες οι πληροφορίες:

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη ασφαλή προϊόντα που αναφέρονται στο σύστημα πύλης ασφαλείας RAPEX – Όλες οι πληροφορίες

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών (CPC) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και τη διαχείριση του ευρωπαϊκού συστήματος για την ταχεία ανταλλαγή προϊόντων διατροφής, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι εντός της 28ης εβδομάδας / 12/2020 – 10/01 / 2021 (RAPEX – Έκθεση 01) 19 προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλειά τους έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα.

Αυτά τα προϊόντα βρέθηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια αναφέρθηκαν στο σύστημα πυλών ασφαλείας RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ειδοποιηθούν για επικίνδυνα προϊόντα στον ιστότοπο CPC στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τα προϊόντα

Τα 19 προϊόντα διανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως εξής:

?? Δύο (2) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών.

?? Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

?? Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

?? Τέσσερα (4) στην Επιθεώρηση Εργασίας, ένα από τα οποία (1) κοινοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.

?? Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

?? Δύο (2) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Τα προϊόντα προστασίας των καταναλωτών, καθώς και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι, περιγράφονται εδώ στον πίνακα.

Προτάσεις – Αργά

Η Υπηρεσία Προστασίας των Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, τους διανομείς, τους πωλητές που ενδέχεται να έχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διαθεσιμότητά τους և να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές να σταματήσουν τα προαναφερθέντα προϊόντα εάν τα έχουν, να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα όπου τα αγόρασαν, ταυτόχρονα να ενημερώσουν σχετικά.

Αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο για Ορισμένες Πτυχές της εγγύησης που σχετίζεται με την πώληση καταναλωτικών αγαθών, σε περίπτωση αγοράς επικίνδυνου προϊόντος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν έτσι ώστε το προϊόν να πληροί τους όρους της σύμβασης πώλησης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να πάρει πίσω, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή և να πάρει πίσω όλα τα χρήματα που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα ισχύουν για δύο (2) χρόνια από την παράδοση των αγαθών στον αρχικό καταναλωτή և Η αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή βαρύνει πάντα τον τελικό πωλητή.

Σε περίπτωση που ο πωλητής αρνηθεί να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα του καταναλωτή, ο καταναλωτής καλείται να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω του ιστότοπου της Υπηρεσίας Προστασίας των Καταναλωτών (www.consumer.gov.cy).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλουν καταγγελία, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή τους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου:

Γραμμή καταναλωτή 1429

  • Κεντρικό γραφείο Λευκωσίας 22200930 և 22200925
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου 24816160

Source