2η κατηγορία: 14:30 Acritas-Digenis Morphou, Άλκη-Ακίρωνας

Δύο αναβληθέντες αγώνες του πρωταθλήματος Division B θα διεξαχθούν σήμερα.

: 30 μήνες 14: Στις 30, ο Akritas Chlorakas θα φιλοξενήσει την Digenie Akrita Morphou στον αγώνα του 9ου γύρου.

Ταυτόχρονα, η Άλκη Ορόκλιν θα συναντήσει τον Μπάρ Λιοπετρίου στο παιχνίδι, το οποίο μετακινήθηκε στη 12η ημέρα του παιχνιδιού.

Δύο αναβληθέντες αγώνες του πρωταθλήματος 2ης κατηγορίας θα διεξαχθούν σήμερα.

: 30 μήνες 14: Στις 30, ο Akritas Chlorakas θα φιλοξενήσει την Digenie Akrita Morphou στον αγώνα του 9ου γύρου.

Ταυτόχρονα, η Άλκη Ορόκλινη θα συναντήσει τον Μπάρ Λιοπέτριου στο παιχνίδι, το οποίο αναβλήθηκε για τη 12η ημέρα του παιχνιδιού.

Δύο αναβληθέντες αγώνες του πρωταθλήματος 2ης κατηγορίας θα διεξαχθούν σήμερα.

: 30 μήνες 14: Στις 30, ο Akritas Chlorakas θα φιλοξενήσει την Digenie Akrita Morphou στον αγώνα του 9ου γύρου.

Ταυτόχρονα, η Άλκη Ορόκλιν θα συναντήσει τον Μπάρ Λιοπετρίου στο παιχνίδι, το οποίο μετακινήθηκε στη 12η ημέρα του παιχνιδιού.

Source