20 κενές θέσεις ανακοινώθηκαν στη Δημόσια Υπηρεσία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία

1. Κενές θέσεις αξιωματικού ευρωπαϊκών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 290 κοινοποιήσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.4.2021, ανακοινώθηκαν τέσσερις κενές θέσεις του Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά Μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή του Διαβατηρίου Ασφάλειας Διαδικτύου της Κυβέρνησης (Ariadne) (https://eservices.cyprus.gov.cy), έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 στις 2 μ.μ. 00: 00:

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Ariadne. Οι αιτούντες δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Ο αιτών επιλέγει τη θέση που του ενδιαφέρει, συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Εγκεκριμένη κλίμακα μισθών. Α8: 24.500 €, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: 34,284 €, 35,923, 37,562, 39,201, 40,875, 42,47 47,396 և Α11: 40,525, 42,164, 43,803, 45,442, 47,081, 48,720, 50,359, 51,998, 53,637: (Συνδυασμένες κλίμακες). Εκτός από τους μισθούς, υπάρχουν γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται από το νόμο. Επιπλέον, οι παροχές αναπροσαρμογής καταβάλλονται με επιτόκιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τις ευθύνες εργασίας, παρέχονται στην παραπάνω γνωστοποίηση.

2: Κενά αξιωματικού επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για 291 ειδοποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.4.2021, ανακοινώθηκαν δύο κενές θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον Λειτουργό Διασύνδεσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μόνο μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του Κυβερνητικού Διαβατηρίου Ασφαλείας Διαδικτύου (Ariadne) (https://eservices.cyprus.gov.cy) έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 թ. Και στις 14:00.

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Ariadne. Οι αιτούντες δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Ο αιτών επιλέγει τη θέση που του ενδιαφέρει, συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Εγκεκριμένη κλίμακα μισθών. Α8: 24.500 €, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: 34,284 €, 35,923, 37,562, 39,201, 40,875, 42,47 47,396 և Α11: 40,525, 42,164, 43,803, 45,442, 47,081, 48,720, 50,359, 51,998, 53,637: (Συνδυασμένες κλίμακες). Εκτός από τους μισθούς, υπάρχουν γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται από το νόμο. Επιπλέον, οι παροχές αναπροσαρμογής καταβάλλονται με επιτόκιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τις ευθύνες εργασίας, παρέχονται στην παραπάνω γνωστοποίηση.

3: Κενή θέση για αξιωματικό προϋπολογισμού, Βουλή των Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με τις 292 ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.4.2021, ανακοινώθηκε η πλήρωση της μόνιμης θέσης του αξιωματικού του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μόνο μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του Κυβερνητικού Διαβατηρίου Ασφαλείας Διαδικτύου (Ariadne) (https://eservices.cyprus.gov.cy) έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 թ. Και στις 14:00.

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Ariadne. Οι αιτούντες δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Ο αιτών επιλέγει τη θέση που του ενδιαφέρει, συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Εγκεκριμένη κλίμακα μισθών. Α8: 24.500 €, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: 34,284 €, 35,923, 37,562, 39,201, 40,875, 42,47 47,396 և Α11: 40,525, 42,164, 43,803, 45,442, 47,081, 48,720, 50,359, 51,998, 53,637: (Συνδυασμένες κλίμακες). Εκτός από τους μισθούς, υπάρχουν γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται από το νόμο. Επιπλέον, οι παροχές αναπροσαρμογής καταβάλλονται με επιτόκιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τις ευθύνες εργασίας, παρέχονται στην παραπάνω γνωστοποίηση.

4: Κενές θέσεις δικηγόρου, νομικής υπηρεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Σύμφωνα με το Επίσημο Δελτίο της Δημοκρατίας, για τις 293 ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στις 16.4.2021, ανακοινώθηκαν τρεις θέσεις για τη συμπλήρωση του Δικηγόρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και τρεις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μόνο μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του Κυβερνητικού Διαβατηρίου Ασφαλείας Διαδικτύου (Ariadne) (https://eservices.cyprus.gov.cy) έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 թ. Και στις 14:00.

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Ariadne. Οι αιτούντες δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Ο αιτών επιλέγει τη θέση που του ενδιαφέρει, συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Εγκεκριμένη κλίμακα μισθών. A16: 71.020 €, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 Εκτός από τον μισθό, υπάρχουν γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί από το νόμο. Επιπλέον, οι παροχές αναπροσαρμογής καταβάλλονται με επιτόκιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τις ευθύνες εργασίας, παρέχονται στην παραπάνω γνωστοποίηση.

5. Θέσεις Τεχνικού Γεωργικής Έρευνας στο Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας

Σύμφωνα με τα δεδομένα 294 κοινοποιήσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.4.2021, έχουν ανακοινωθεί δέκα θέσεις τεχνικού γεωργικής έρευνας για την πλήρωση του Ινστιτούτου Γεωργικής Έρευνας, εννέα από τις οποίες θα καταβληθούν σε μεγάλο αριθμό.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μόνο μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του Κυβερνητικού Διαβατηρίου Ασφαλείας Διαδικτύου (Ariadne) (https://eservices.cyprus.gov.cy) έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 թ. Και στις 14:00.

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Ariadne. Οι αιτούντες δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Ο αιτών επιλέγει τη θέση που του ενδιαφέρει, συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Εγκεκριμένη κλίμακα μισθών. Α2. 15.109 €, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: 16,196, 16,826, 17,455, 18,168, 19,139, 20,110, 21,081 22,05, 23,023, 23,994, 24,965, 25,936, 26,907 և A7 (ii) 22,648 €, 23,780, 24,912, 26,044, 27,176, 28,308, 29,440 31,704, 32,836, 328 328 35.100, 36.232 (συνδυασμένα) K. Οποιαδήποτε γενική αύξηση που εγκρίνεται από το νόμο προστίθεται στους μισθούς. Επιπλέον, οι παροχές αναπροσαρμογής καταβάλλονται με επιτόκιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τις ευθύνες εργασίας, παρέχονται στην παραπάνω γνωστοποίηση.

Source