20 ΜΑΡΤΙΟΥ LOGICOM ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΡΤΑΤΩΝ

“Logicom CyprusMarathon” Η Διεθνής Οργανωτική Επιτροπή Μαραθωνίου Πάφου ανακοινώνει με μεγάλη λύπη ότι το 2021 Η διεθνής εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή αναβάλλεται λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της καρδιαγγειακής επιδημίας (COVID – 19) և πολύ περιορισμένη από την κυπριακή κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας, καθώς και με τις οργανωμένες ομάδες, συνεργάτες και εταίρους, που υποστηρίζουν την εκδήλωση, με στόχο τη διοργάνωση της εκδήλωσης τον επόμενο Μάρτιο, δυστυχώς πρέπει να ακυρώσουμε την εκδήλωση επειδή Ο κίνδυνος εκμετάλλευσης εκτιμήθηκε ως πολύ υψηλός.

Source