2,4% κόστος επικοινωνίας στο σπίτι στην ΕΕ, 2,5% στην Κύπρο

Νέα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat

Το 2019, τα νοικοκυριά στην ΕΕ ξόδεψαν 175 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ) για “επικοινωνίες” όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες, τηλέφωνα, φαξ, εξοπλισμό και υπηρεσίες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει το 2,4% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών.

Το 2019, το μερίδιο των οικιακών δαπανών που σχετίζονται με τις επικοινωνίες ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία (4,7%), ακολουθούμενη από την Κροατία (4,0%), την Ελλάδα (3,9%) και τη Ρουμανία (3,4%). %)

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα νοικοκυριά του Λουξεμβούργου ξοδεύουν το χαμηλότερο μερίδιο των νοικοκυριών στην επικοινωνία (1,3%), ακολουθούμενα από τα Δανικά (αυστριακά νοικοκυριά (και τα δύο 1,9%).

Από όλα τα σημαντικά σημεία δαπανών των νοικοκυριών, το κόστος επικοινωνίας στην ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, από 3,0% το 2009 σε 2,4% το 2019 (ή -0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Κατά τη διάρκεια του 2009 և Το 2019, η συντριπτική πλειονότητα των δαπανών των νοικοκυριών στις επικοινωνίες μειώθηκε στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Εσθονία (από 4,0% των συνολικών δαπανών νοικοκυριών το 2009 σε 2,3% το 2019, -1,7), ακολουθούμενη από την Εσθονία և Κάτω Χώρες (-1,1), τη Γαλλία (-1,0), την Ιρλανδία և Πολωνία (και οι δύο e-0.9).

Αντίθετα, οι δαπάνες των νοικοκυριών για επικοινωνίες αυξήθηκαν σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ. Ρουμανία (από 2,3% το 2009 σε 3,4% το 2019, +1,1), Κροατία (+0,3) στη Σουηδία (+ 0,2).

Οι δαπάνες στην Κύπρο πλησιάζουν το միջին άνω του κοινοτικού μέσου όρου 2,5%.

Πηγή: KYPE

Source