2,5% μηνιαία αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ 2,3,3% στην ΕΕ

Οι τελευταίες εκτιμήσεις της βιομηχανικής παραγωγής της Eurostat. Όλες οι νέες λεπτομέρειες. Σύγκριση με τον Οκτώβριο

Τον Νοέμβριο του 2020, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,5% ում στην ΕΕ – κατά 2,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,0% στην ΕΕ. Το Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και 4 0,4% στην ΕΕ.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο 2020 (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) και μειώθηκε κατά -3,3% σε ετήσια βάση.

Τον Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 7,0% και από τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 1,5% και η παραγωγή εγχώριων καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 1,2%, μη εγχώρια καταναλωτικά αγαθά – κατά 1, Κατά 7%, ενέργεια κατά 3,9%.

Η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 6,1% και τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 1,4% και η παραγωγή οικιακών και μη οικιακών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 1,1% και της ενέργειας κατά 2,9%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στην Ιρλανδία (+ 52,8%), στην Ελλάδα (+ 6,3%) και στη Δανία (+ 5,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (-5,1%), το Βέλγιο (-3,5%) και την Κροατία (-2,6%).

Στην Ευρωζώνη το Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019, η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 5,0%, τα μη καταναλωτικά αγαθά – κατά 2,5% και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά – κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή ήταν ενδιάμεση Τα εμπορεύματα αυξήθηκαν κατά 1,1% και τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,1%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ μειώθηκε κατά 5,3%, τα μη οικιακά καταναλωτικά αγαθά κατά 2,6%, η ενδιάμεση παραγωγή αγαθών κατά 1,7%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,4%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,4%

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-5,0%), στη Γαλλία (-4,9%) και στην Ιταλία (-4,2%). Η υψηλότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία (+ 40,8%), την Ελλάδα (+ 8,8%) και την Πολωνία (+ 2,9%).

Πηγή: KYPE

Source