260 άνεργοι παρευρίσκονται στο σεμινάριο, և οι επιθεωρήσεις ξεκινούν αμέσως

Στο διήμερο σεμινάριο για τις υπηρεσίες υγείας του Υπουργείου Υγείας θα παρευρεθούν χίλιοι εξήντα άνεργοι που προσλήφθηκαν χθες από το Υπουργείο Ενέργειας για να συμμετάσχουν στις τάξεις των αρμόδιων υπηρεσιών για να ελέγξουν τη συμμόρφωση με τα διατάγματα. և Πρωτόκολλα. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας Μάριος Παναγίδης ανέφερε στην παράσταση Ενημέρωση άλφα εφαρμόστηκαν συνολικά 1409 άνεργοι.

“Έχουν ήδη εξαπλωθεί στις περιοχές, υπάρχουν συντονιστές από κάθε υπουργείο, οι οποίοι συμφωνούν να είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας, σύμφωνα με κάθε υπουργείο, όπου αυτοί οι άνθρωποι είναι διαιρεμένοι, և οι συντονιστές ενημερώθηκαν για τα ονόματα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Email և Σχετικά με το τηλέφωνο: προσλήψεις και άνεργοι για δεδομένα συντονιστών. “

Ο κ. Παναγίδης εξήγησε ότι η απασχόληση των ανέργων είναι τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, μερικές θα λειτουργούν την επόμενη Τρίτη, ενώ άλλες θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα καθώς υπάρχουν περισσότερα χρήματα և Η ανάγκη για επιθεωρήσεις θα αυξηθεί.

Source