Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ επικύρωσαν το διορισμό του Πρέσβη Νικολά Εμίλιου ως Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ειδική σύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα.