3 εκπαιδευτικοί, 3 νοσοκόμες, 3 πυροσβέστες

Δήλωση του Υπουργείου Υγείας για τις θετικές περιπτώσεις …