34% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ το 2019. Στην Κύπρο – 9,8%

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 34% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2019, ελαφρώς αυξημένη από 32% το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό αυτό στην Κύπρο ήταν 0,6% το 2009, 9,4% το 2018 και 9,8% το 2019 (τρίτη θέση από το τέλος). Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα το 2009 το ποσοστό αυτό ήταν 11%, το 2018 – 26% και το 2019 – 31,3%, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα (35%) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το υπόλοιπο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται προήλθε από ηλιακή ενέργεια (13%), στερεά βιοκαύσιμα (8%) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (9%). Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή. Το 2008 στην ΕΕ ήταν μόνο 1%

Περισσότερο από το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2019 προέρχεται από την Αυστρία (75%) και από ανανεώσιμες πηγές στη Σουηδία (71%). Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ήταν υψηλότερη στη Δανία (65%), στην Πορτογαλία (54%) και στη Λετονία (53%), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε αυτές τις χώρες.

Το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο άλλο άκρο της κλίμακας ήταν μικρότερο από 10% στη Μάλτα (8%), στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο και στην Ουγγαρία (λιγότερο από 10%).

Πηγή: KYPE

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 34% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2019, ελαφρώς αυξημένη από 32% το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό αυτό στην Κύπρο ήταν 0,6% το 2009, 9,4% το 2018 και 9,8% το 2019 (τρίτη θέση από το τέλος). Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα το 2009 αυτό το ποσοστό ήταν 11%, το 2018 – 26% και το 2019 – 31,3%, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ

Οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα (35%) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το υπόλοιπο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται προήλθε από ηλιακή ενέργεια (13%), στερεά βιοκαύσιμα (8%) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (9%). Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή. Το 2008 στην ΕΕ ήταν μόνο 1%

Περισσότερο από το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2019 προέρχεται από την Αυστρία (75%) και από ανανεώσιμες πηγές στη Σουηδία (71%). Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ήταν υψηλότερη στη Δανία (65%), στην Πορτογαλία (54%) και στη Λετονία (53%), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε αυτές τις χώρες.

Το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο άλλο άκρο της κλίμακας ήταν μικρότερο από 10% στη Μάλτα (8%), στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο και στην Ουγγαρία (λιγότερο από 10%).

Πηγή: KYPE

Source