4 ώρες διακοπή ρεύματος!

Λόγω του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, οι Cihangir και Gökhan δεν θα λάβουν ηλεκτρικό ρεύμα 4 ώρες αύριο.