7 εκατομμύρια 866 χιλιάδες TL πληρωμές υποστήριξης πραγματοποιήθηκαν σε 6 χιλιάδες 839 υπαλλήλους

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 7 εκατομμύρια 866 χιλιάδες TL μισθολογική ενίσχυση σε 6 χιλιάδες 839 υπαλλήλους.

Στη δήλωση του Υπουργείου, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών και του Ανώτατου Συμβουλίου Λοιμωδών Νοσημάτων, εκείνοι που εργάζονται σε χώρους εργασίας των οποίων οι δραστηριότητες είχαν ανασταλεί το 2021 · Σημειώθηκε ότι, στο πλαίσιο των περιόδων κλειστής εργασίας, στις 24 Μαρτίου, δόθηκε 1500 TL και 1000 TL μισθολογική υποστήριξη.

Στη δήλωση ότι το Υπουργείο δίνει επιπλέον χρόνο σε υπαλλήλους που δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν τη μισθολογική υποστήριξη λόγω λανθασμένων συναλλαγών που έγιναν κατά τη φάση της αίτησης και εγγραφής, δηλώθηκε ότι στο τέλος της περιόδου διόρθωσης εγγραφής, οι πληρωμές στήριξης μισθών γίνονται σήμερα υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διόρθωσης.

Στη δήλωση, αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο αυτό, πληρώθηκαν συνολικά 7 εκατομμύρια 866 χιλιάδες 500 TL για 6 χιλιάδες 839 υπαλλήλους, εκ των οποίων 1000 TL καταβλήθηκαν σε 4.000 784 άτομα, 1500 TL σε 2.000 55 άτομα. Στη δήλωση, σημειώθηκε ότι με αυτήν την πληρωμή στήριξης μισθών που έγινε σήμερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 εκατομμύρια 128 χιλιάδες TL πληρωμές στήριξης μισθών σε 45 χιλιάδες 567 υπαλλήλους για το 2021.

.Source