9 Το δημοτικό σχολείο Eylül είναι κλειστό για λίγο

Στη δήλωση του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε να κλείσει το σχολείο για λίγο, προκειμένου να υπάρξει μια πιο υγιής παρακολούθηση επαφής λόγω της θετικής ανίχνευσης του COVID-19 σε 3 εκπαιδευτικούς στο 9 δημοτικό σχολείο Eylül και το γεγονός ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε διάφορες τάξεις.