92,8% σοκ στην άφιξη των τουριστών Ock πρώτα … | Δημοσιογράφος Κύπρος

InBusinessNews: 19/04/2021 12:22:

InBusinessNews: 19/04/2021 12:22:

Αφίξεις τουριστικών τουριστών το 2021 Τον Μάρτιο, ανήλθαν σε 8.811, παρουσιάζοντας μείωση 84,1% το 2020. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο (κατά την οποία καταχωρήθηκαν 55.342 αφίξεις), καθώς και μείωση 94,8% το 2019. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο (με 169.934 αφίξεις).

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 17.747 έναντι 246.556 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 92,8%, καθώς και μείωση 95,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο – 2019. Μάρτιος:

Οι αφίξεις από την Ελλάδα ήταν η κύρια πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 32,2% των συνολικών αφίξεων, ενώ οι αφίξεις από τη Γαλλία ήταν 10,6% ողները οι αφίξεις από τη Γερμανία ήταν 10,5%.

Επιπλέον, ο σκοπός του ταξιδιού τον Μάρτιο του 2021 ήταν διακοπές για 25,2% των τουριστών, 35,2% για φίλους ή συγγενείς που επισκέπτονται – 39,4% για επαγγελματικούς λόγους. Κατά συνέπεια, για τον Μάρτιο του 2020, το 71,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, το 14,7% για φίλους ή συγγενείς που επισκέπτονται και το 13,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Source