Alpha Bank. Η αξία των ξένων θυγατρικών είναι 700 εκατομμύρια ευρώ

Ο Όμιλος Alfa Bank θα έχει μια λίστα με πολλούς διαφορετικούς οργανισμούςALPHA -0,19% Σε βάθος έξι μηνών, καθώς η διαδικασία διαχωρισμού της μητρικής εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την εισαγωγή όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων σε μια νέα τραπεζική εταιρεία (κάτω από την κυψέλη), ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός των διεθνών τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τράπεζα έχει δημιουργήσει μια νέα εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία ελέγχεται 100% από αυτήν, θα παραμείνει σε αυτήν μετά το τέλος της κυψέλης. Μετέφερε τις διεθνείς δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα στη νέα εταιρεία. Δηλαδή, 99,92% της Alpha Bank Romania և 100% της Alpha Bank Cyprus և Alpha Bank Albania.

Η αναδιοργάνωση εντός του ομίλου δεν συνεπάγεται αλλαγές στο διοικητικό μέρος. Οι θυγατρικές που ανήκουν στο εξωτερικό παραμένουν υπό τον έλεγχο του Sergio Oprescu, ο οποίος πριν από δύο χρόνια διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Alfa Bank International, διατηρώντας τη θέση του CEO της Alfa Bank Romania.

Η προώθηση του κόστους είναι ένα από τα προφανή οφέλη της κίνησης. Η αξιολόγηση των ανωτέρω τριών θυγατρικών για τις ανάγκες της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε από ελεγκτική εταιρεία. Η μελέτη διαπίστωσε εύρος από 533 έως 868 εκατομμύρια ευρώ για μια δίκαιη και λογική εκτίμηση με κεντρική αξία 700 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα, ο όμιλος έχει κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων μόνο 800 εκατ. Ευρώ ανήκουν στη μητρική εταιρεία. Η συγχώνευση των τριών ξένων θυγατρικών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας αναμένεται να ενισχύσει την πρόταση αξίας, ειδικά εάν η Alpha προχωρήσει χρησιμοποιώντας τη στρατηγική ευελιξία που προβλέπει το νέο σχέδιο.

Σύμφωνα με τους ηγέτες των ομάδων, ο οδηγός για τα επόμενα βήματα, που θα στοχεύει στην αξία του «ανοίγματος», παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη ξένων δραστηριοτήτων, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή παρουσία στις αγορές της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Η τελική κυψέλη ευθείας μητρικής πλακέτας

Η Alpha έχει εισέλθει στο τελευταίο μέρος του σχεδίου μετατροπής, καθώς έχουν ολοκληρωθεί αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Davidson Kempner για την πώληση του 80% των μετοχών της Cepal, καθώς και ένα “κομμάτι” τίτλων ενδιάμεσης αξιολόγησης των τίτλων Galaxy.

Το συμβόλαιο πώλησης (SPA) αναμένεται να υπογραφεί τον Ιανουάριο. Αμέσως μετά, το διαχωρισμένο σχέδιο θα υποβληθεί στην έγκριση των μετόχων της Alfa, η οποία προβλέπει την έναρξη του τραπεζικού τομέα και την επένδυσή του σε μια νέα τραπεζική εταιρεία.

Η νέα τράπεζα θα διατηρήσει το όνομα Alpha Bank, ενώ η εισηγμένη εταιρεία θα μετονομαστεί σε Alpha Services and Holdings σε Holding Company.

Η νέα Alpha Bank θα έχει μετοχικό κεφάλαιο € 5.083.824.496.10, διαιρούμενο σε 50.838.244.961 κοινές μετοχές, η καθεμία με ονομαστική αξία 0,10 ευρώ. Η διαίρεση θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία μετατροπής του ισολογισμού, 30 Ιουνίου 2020.

Η Alpha Holdings θα κατέχει το 100% της Alpha Bank, և μέσω αυτής όλων των άλλων θυγατρικών του ομίλου և. Θα ελέγχει άμεσα το 95% των ομολόγων χαμηλής ποιότητας των Galaxy Insurance Agencies, της AlphaLife Life Insurance Brokerage Company, του Galaxy Securities Intermediate.

Ταυτόχρονα, θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, υπηρεσίες επικοινωνίας επενδύσεων, κοινές μετοχές, καθώς και υπηρεσίες θεσμικού ελέγχου.

Η διάσπαση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου 2020-2022, το οποίο περιλαμβάνει ακαθάριστη τιτλοποίηση κινδύνων 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (πρόγραμμα Galaxy) και τη μεταφορά όλης της μη εξυπηρετούμενης διαχείρισης κινδύνων από την Alpha Bank στην Cepal. Hellas և η επακόλουθη πώληση των περισσότερων μετοχών

Πηγή: Ευρώ 2 ημέρες

Source