Η ζήτηση για λεβάντα έχει αυξήσει την παραγωγή δενδρυλλίων Η διεύθυνση Eğirdir δενδρυλλίων στοχεύει στην παραγωγή 1 εκατομμυρίου 200 χιλιάδων δενδρυλλίων λεβάντας για το 2021 διευθυντής δασικών φυτωρίων Eğirdir cumhur gafar: “Η ζήτηση για λεβάντα έχει αυξηθεί όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης” “Στείλαμε 50 χιλιάδες δενδρύλλια λεβάντας στην Kktc”

Η ζήτηση για λεβάντα έχει αυξήσει την παραγωγή δενδρυλλίων Η διεύθυνση Eğirdir δενδρυλλίων στοχεύει στην παραγωγή 1 εκατομμυρίου 200 χιλιάδων δενδρυλλίων λεβάντας για το 2021 διευθυντής δασικών φυτωρίων Eğirdir cumhur gafar: “Η ζήτηση για λεβάντα έχει αυξηθεί όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης” “Στείλαμε 50 χιλιάδες δενδρύλλια λεβάντας στην Kktc”