Οι πιο δημοφιλείς αναφορές της Ψηφιακής ταυτότητας Λύσεις Αγορά Αυξάνει την Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2028 με κορυφαίους παίκτες NEC (Ιαπωνία), Samsung SDS (UK), Thales Group (Γαλλία), GBG (UK), Telus (Canada), IDEMIA (Γαλλία) Tessi (Γαλλία), ForgeRock (ΗΠΑ), Jumio (ΗΠΑ), Refinitiv (UK), Duo Security (Cisco) (ΗΠΑ), AU10TIX (Κύπρος)

Οι πιο δημοφιλείς αναφορές της Ψηφιακής ταυτότητας Λύσεις Αγορά Αυξάνει την Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2028 με κορυφαίους παίκτες NEC (Ιαπωνία), Samsung SDS (UK), Thales Group (Γαλλία), GBG (UK), Telus (Canada), IDEMIA (Γαλλία) Tessi (Γαλλία), ForgeRock (ΗΠΑ), Jumio (ΗΠΑ), Refinitiv (UK), Duo Security (Cisco) (ΗΠΑ), AU10TIX (Κύπρος)